Pravidla

Pravidla benefičního běhu POBĚŽ- POMŮŽEŠ

PRAVIDLO 1 – OBECNÉ

Oraganizátorem závodu je dobrovolný spolek Chodská naděje z.s.

Závodníci se musí řídit pokyny rozhodčího a oraginázorů soutěže

Závodníci musí být nahlášeny už při registraci závodu formou elektronické registrace na webu : pobez.chodskanadeje.cz nebo pak osobně v den konání závodu u prezentace závodníků. Startovné je 50,- Kč za dítě do 15 let a 300,- Kč za osobu nad 15 let. Výtěžek ze startovného bude poukázán na transperantní účet Renaty Kastnerové u Fio Banky Klatovy … č.u. 2901481816/2010.  

PRAVIDLO 2 – NEZPŮSOBILÉ OSOBY

Níže jsou osoby nezpůsobilé k účasti na soutěži.

 Sportovci, kterým je pozastavena nebo zakázána činnost pro přečin dopování řídícím orgánem jakéhokoli sportu.

Podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykových látek, osoby chovající se  urážlivě, nevhodně nebo chování které by mohlo sport zdiskreditovat.

 PRAVIDLO 3 – ORGANIZÁTOŘI

Pořádání následujících závodů vyžaduje příslušná povolení:
     –
     –

Povolení k pořádání akce musí být v písemné podobě od všech zainteresovaných orgánů.

Viditelně umístit povolení v místě konání.

PRAVIDLO 4 – REGISTRACE

Každá položka musí být uvedena pravdivě.

Každý jednotlivec je odpovědný za všechna prohlášení v registraci a za všechna případná opomenutí a chyby.

Tam, kde jsou registrace pořízené elektronicky, dokončení registrace představuje souhlas s podmínkami organizátora.

Organizátor může zakázat start, pokud není zaplaceno startovné v plné výši.

Čísla se vydávají pro jednotlivé sportovce po vyplnění přihlášky a zaplacení startovného a jsou nepřenosná. Budou vydána při prezentaci závodníků v den a místě konání soutěže.

PRAVIDLO 5 – OBLEČENÍ

V každém případě soutěžící musí mít alespoň vestu a šortky (nebo ekvivalent oblečení), které jsou navrženy a nošeny tak, aby nemohly být problematické ani za mokra.

Při všech soutěžích musí být oděv startujících čistý, upravený a musí být nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Oděv musí být zhotoven z látky neprůhledné i za mokra.

Závodníci mohou soutěžit bosí nebo s obuví na jedné či obou nohách. Účelem závodní obuvi je ochrana a zpevnění nohou a pevný záběr. Závodní obuv však nesmí být vyrobena tak, aby soutěžícímu poskytovala jakoukoliv nečestnou dodatečnou pomoc, včetně použití technologie, která by nositeli poskytovala nečestnou výhodu.

PRAVIDLO 6 – STARTOVNÍ ČÍSLO

Organizátoři musí každému závodníkovi vyrobit a předat startovní číslo, které bude odpovídat startovní listině.

Závodník musí mít číslo závodu umístěno na přední straně jejich horní části těla, jasně viditelné po celou dobu závodu. Žádnému závodníkovi nesmí být povolen start bez startovního čísla a toto nesmí být žádným způsobem upravováno.

Pořadatelé musí zajistit, aby stejný styl čísla byl vydán pro všechny závodníky.

Startovní označení musí být nošena tak, jak byla vydána. Nesmí být sestřižena, složena nebo jinak pozměněna. 

PRAVIDLO 6 – SÁZKY

Všechny sázky jsou přísně zakázány.

PRAVIDLO 7 – NAPOMÁHÁNÍ ZÁVODNÍKŮM

jako napomáhání se vykládá:

-pomoc od osob, které nejsou zapojeny v závodě, není-li to pomoc nevidomých a slabozrakých běžců, zejména pak udávání tempa osobami, které nejsou účastníky stejného běhu, nebo běžci, kteří jsou či budou předběhnutí o kolo 

-Použití jakéhokoli mechanického nebo technického zařízení, které fyzicky pomáhá závodníkovi k dosažení rychlejšího času / rychlosti, než by jinak byl schopen bez zařízení.

jako napomáhání nelze vykládat:

-lékařské vyšetření v průběhu akce ze strany zdravotnického personálu výhradně s cílem zjistit, zda sportovec je natolik fit, aby v soutěži pokračoval.

zařízení, které závodník má u sebe během závodu, jako jsou monitor tepové frekvence či rychlosti nebo krokoměr, pokud takové zařízení nelze využít ke komunikaci s jinou osobou.

jakýkoliv druh osobního zabezpečení (např. bandáž, náplast, pás, výztuž apod.) pro lékařské účely.

PRAVIDLO 8 – NEETICKÉ CHOVÁNÍ

Každý soutěžící (nebo jiná osoba) která narušuje závod, nebo se snaží zasahovat do rozhodnutí rozhodčích, nebo se dopouští nekalých praktik nebo špatného chování, včetně používání urážek, nebo sprostých výrazů může být rozhodnutím rozhodčího diskvalifikován ze soutěže.

PRAVIDLO 9 – NÁMITKY A PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány do 30 minut po oficiálním vyhlášení výsledků této disciplíny.

Hlavní rozhodčí rozhodne o protest nebo námitku ve smyslu a jeho rozhodnutí je konečné.

Každý protest musí být podán ústně vrchnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí vrchního rozhodčího není odvolání.

Pokud při soutěži nebyla ustanovena funkce vrchního rozhodčího, podávají se protesty stejným způsobem oranizáturu závodu.

 O rozhodnutí je vždy informován ten, kdo vznesl námitku a organizátor

PRAVIDLO 10 – DOPING

Jakýkoliv doping je přísně zakázán.

Total Page Visits: 195 - Today Page Visits: 1
Dobrý den! z důvodu krize nákazy covid-19 jsme nuceni přesunout běh na jiný termín. O novém termínu se již vyjednává s dalšími partnery a organizátory. Děkujeme za pochopení a vaší podporu